Disclaimer

BMW Classic NL is op geen enkele wijze verbonden met BMW AG of gelieerde bedrijven en wil op geen enkele wijze lezers de indruk geven dat door, samen met of namens BMW activiteiten worden ondernomen.

BMW Classic NL is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze website of verstrekte informatie.

© 2011 www.bmwclassic.nl